Педагошка свеска наставника

 

TB

Електронска педагошка свеска наставника "TeachersBook" намењена је вођењу педагошке документација, праћењу и првенствено креирању фомативних оцена ученика.

Педагошка свеска ради без присуства интернета и сви подаци које унесете остају само на Вашем рачунару. Ми не прикупљамо податке о ученицима нити о Вашем раду чак ни на нивоу статистичких података.

Правилник о оцењивању

Члан 18.

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој педагошкој документацији.

Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање.

Ауторски тим педагошке свеске "TeachersBook".

Како инсталирати програм

1. део

Да би програм могао да функционише потребно је да буде инсталиран Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable

Уколико рачунар дозвољава инсталирајте верзију accessdatabaseengine_X64.exe

Уколико пак рачунар не прихвата 64 битну верзију инсталираје 32 битну accessdatabaseengine.exe

2. део

У зависности од верзије првог дела који сте инсталирали одаберите и инсталирајте педагошку свеску TeachersBook

TeachersBook Верзија 64 бита Верзија 32 бита

Датум креирања: 17. 8. 2021.

Датум последње измене: 31. 10. 2022.

V 1.1 - преузми инсталацију

V 1.1 - преузми инсталацију

Напомена: Програм функционише само на Мајкрософтовом оперативном систему и не функционише уколико је на рачунару инсталиран програм Мајкрософт Офис 2007 и старији.

Преузимањем и коришћењем програма сагласни сте са општим условима коришћења.

Упутство за коришћење програма

 

Програм зе намењен наствницима који су прошли обуку "Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске" која је регистрована на Заводу за унапређење образовања и васпитања под каталошким бројем 573.

Забрањено је коришћење и умножавање програма без претходне сагласности аутора.

Аутора програма можете контактирати путем мејл адресе: admin@vozd.edu.rs

 

  1. Мој крај. Рељеф и воде краја
  2. Оријентација у простору и времену
  3. Култура живљења
  4. Прошлост
  5. Нежива природа
  6. Животне заједнице
  7. Кретање
  8. Материјали